วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

POS - การเพิ่ม แก้ไข ลบ รายการสินค้า

การเพิ่มรายการสินค้าใหม่เข้าสู่โปรแกรม

          โปรแกรมขายหน้าร้านรองรับการเพิ่มรายการสินค้าแบบที่ละรายการและการเพิ่มรายการสินค้าที่ละเยอะๆจากไฟล์ Excel

          การเพิ่มรายการสินค้าที่ละรายการสามารถกดปุ่ม เพิ่มรายการสินค้าได้ที่หน้าจอจัดการสินค้า จะได้หน้าจอสำหรับกรอกรายละเอียดสินค้า เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา จำนวนเป็นต้น            การเพิ่มรายการสินค้าจากไฟล์ Excel สามารถกดปุ่มที่ชื่อว่า Bulk Import ซึ่งจะได้หน้าจอสำหรับการนำเข้ารายการสินค้าจากไฟล์ Excel พร้อมขึ้นตอนการนำเข้ารายการ


การค้นหารายการสินค้า

        เมื่อเข้าสู่โปรแกรมและใช้งานฟังก์ชั่นจัดการสินค้า ที่หน้าจอจะมีช่องสำหรับค้นหาสินค้า ซึ่งสามารถค้นหาจากชื่อสินค้า รหัสสินค้า เป็นต้นการแก้ไขรายการสินค้า

       การแก้ไขรายการสินค้าสามารถคลิกที่ปุ่มแก้ไขของสินค้านั้นๆ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับแก้ไขรายการสินค้า เมื่อทำการแก้ไขรายการสินค้าเสร็จแล้ว กดปุ่มตกลงเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้า

2 ความคิดเห็น:

  1. The group may cost only a preset entrance charge for the Casino Night. Participants shall obtain tokens for wagering in change for the doorway charge. A participant may buy additional tokens, at a total price not exceeding 100 percent 배당 사이트 of the doorway charge, in the course of the Casino Night. Bingo, Instant Bingo, Raffle (to embody 50/50) and Paddle Wheel games could also be} included in the games carried out in the course of the Casino Night, however the Casino Night may not consist solely of those games. Section II. Please place an “X” next to the field that applies to your sort of group.

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2565 เวลา 21:13

    In Wisconsin, bars and taverns are allowed to have up to as} 5 machines. These machines often enable a participant to both take a payout, or gamble it on a double-or-nothing "side recreation". Wild symbols substitute for most other symbols within the recreation , often excluding scatter and jackpot symbols (or providing a lower prize on non-natural combinations that include wilds). How jokers behave are 온라인카지노 depending on the specific recreation and whether or not the participant is in a bonus or free games mode. Sometimes wild symbols might only seem on sure reels, or have a chance to "stack" throughout the entire reel. As lengthy as the slots games deliver on all the points famous above, the on line casino might be added to the shortlist right here, giving players the choice of the very high casinos on-line.

    ตอบลบ