วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

POS - การขายสินค้า โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค๊ด

การขายสินค้า โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค๊ด

           เริ่มต้นโดยการเข้าโปรแกรม แล้วเข้ามาใช้งานฟังก์ชั่นการขายสินค้าซึ่งจะได้หน้าจอโปรแกรมดังภาพด้านล่างนี้
          นำเมาส์ไปวางที่ช่องคนหน้าสินค้า จากนั้นใช้เครื่องอ่านบาร์โค๊ด อ่านแถบบาร์โค๊ดที่ตัวสินค้าได้เลย โดยต้องแน่ใจว่าสินค้าที่กำลังจะขายนั้นมีอยู่ในโปรแกรมแล้ว

          เมื่อทำการเลือกรายการสินค้าเสร็จแล้ว สามารถกดปุ่ม คิดเงิน หรือ Enter เพื่อจบรายการขาย


        ทำการกรอกจำนวนเงินที่รับจากลูกค้า แล้วกดปุ่ม คิดเงิน หรือ Enter เพื่อจบรายการขาย ซึ่งสามารถดูประวัติการขายได้ที่รายงานการขาย


การขายสินค้า กรณีไม่ใช้เครื่องอ่านบาร์โค๊ด

         สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม ค้นหา โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับการค้นหารายการสินค้า ซึ่งสามารถค้นหาจากชื้อ และทำการเลือกสินค้าเพื่อทำรายการขายได้

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ30 มกราคม 2565 เวลา 09:48

    [Lionelife] Merit Casino - Xn Games
    [Lionelife] Merit Casino - Xn Games - Xn Games - Xn Games - Xn Games - Xn Games - Xn 카지노 Games 메리트 카지노 - 메리트카지노총판 Xn Games - Xn Games - Xn Games - Xn Games - Xn Games - Xn Games - Xn

    ตอบลบ
  2. A widespread promotion utilized by casinos to encourage play on this tight paytable was to add a 2% progressive meter to the royal flush. The greatest method to get probably the most out of your chosen video poker recreation is to play it with a method. We assume 온라인카지노 that you just already know what hottest poker arms consist of and what rewards they might convey you. Luckily, video poker just isn't only a recreation of chance but additionally of logic, which provides you the opportunity to play strategically and to potentially safe the lowest home edge. It is essential that you just can} know which playing cards to hold and to grasp that your determination might have a serious influence on the end result}.

    ตอบลบ