วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

POS - การขายสินค้าแบบเงินเชื่อ

การขายสินค้าแบบเงินเชื่อ

         การขายสินค้าแบบเงินเชื่อสามารถใช้งานได้ที่เมนูการขายสินค้า โดยทำการขายโดยการเลือกรายการสมาชิก และ เลือกรายการสินค้าสำหรับการขาย จากนั้นเลือกที่ปุ่มตัวเลือก แล้วคลิกบันทึกลูกหนี้
          หลักจากเลือกปุ่ม บันทึกลูกหนี้จะได้หน้าจอสำหรับเลือกตารางการขายแบบเงินเชื่อ ซึ่งโปรแกรมสามารถรองรับการผ่อนชำระแบบงวดๆได้
         เมื่อได้หน้าจอดังภาพข้างล่างนี้ ทำการค้นหารูปแบบของเงินเชื่อ (ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ต้ามต้องการ) และทำการตกลงเพื่อยืนยันการทำรายการ


หลังจากนั้นทำการคิดเงินเพื่อจบรายการ        สำหรับรายการลูกหนี้สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนู จัดการสมาชิก -> รายการลูกหนี้ ซึ่งสามารถค้นหารายการลูกหนี้ ดูสถานะการชำระเงินได้
         สามารถคลิกที่ปุ่มรายละเอียด เพื่อแสดารายละเอียดของลูกหนี้ สถานะการชำระเงิน ประวัติการชำระเงิน

การสร้างตารางเงินเชื่อ หรือ ตารางการผ่อน ดาวน์

        สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู เพิ่มเติม -> ระบบการผ่อนจ่าย ซึ่งสามารถสร้างตารางการชำระเงินได้ตามต้องการ เช่น สร้างตารางเงินเชื่อ แบบกำหนดชำระ 1 เดือน หรือ ตารางการผ่อน 10 งวด ดอกเบี้ย 10 % เป็นต้น

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1 ธันวาคม 2565 เวลา 07:12

  Total state enforcement prices would depend largely on how typically the new new} civil enforcement technique is used. However, these increased prices would not going exceed the low hundreds of thousands of dollars annually. This quantity is less than one-half of 1 percent of the state’s total General Fund price range. The head of a Luhansk flame-thrower company 메리트카지노 recorded in a single doc that eight of his subordinates had previous convictions - including one man for rape and sexual assault. If you or a family member or good friend reveals these indicators, we encourage you to hunt an expert opinion. A psychologist or doctor can decide a prognosis and assist the player via the next steps.

  ตอบลบ
 2. Small recorded on a computer the occasions at which the ball and a selected half 1xbet korea of} the roulette wheel passed a hard and fast|a set} level on the frame supporting the wheel. The roulette player that's simply trying to have some enjoyable at the on line casino does properly with the Constant Bet strategy. It is a straightforward strategy and isn’t a fantastic one to make use of if you’re trying to considerably improve the amount of cash you allow the on line casino with.

  ตอบลบ
 3. When you play the free version, there isn't a|there isn't any} chance to win actual money – even when you reach the bonus rounds, it’s only a simulation of actual gameplay. So, you can to|you presumably can} redeem a cell on line casino bonus or play free casino games directly in your cell browser. 로스트아크 There’s no must download free slots or anything else to play free online slots or any other recreation right here. So, if you’re trying to play free online slot games for fun and test out totally different games, a glance at|try} our listing beneath.

  ตอบลบ
 4. Other remarkable video games include Fruit Fiesta, WowPot, and Cash Splash. The followers of progressive Jackpot variations of Poker are absolutely welcome to enjoy infamous Caribbean Draw Poker and Poker Ride, which offer stable probabilities of claiming an enormous prize. We all know perfectly well that Jackpot City Games Casino 블랙잭 is a leading one} playing web site in Canada, which provides stable gameplay choices to all of the gaming lovers.

  ตอบลบ